Oznámenie o odstávke ZEVO

Životné prostredie, mestská zeleň
20.08.2020
Spoločnosť OLO a.s. oznamuje plánovanú odstávku ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadu) od 18.09.2020 do 31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
Sekcia životného prostredia oddelenie životného prostredia