Zajtra: Polooblačno 20°C
Súbor už nie je zverejnený.

Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy, oznámenie o prerokovaní

Územné plánovanie a rozvoj
20.04.2021
Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy, návrh urbanistickej štúdie, oznámenie o prerokovaní územnoplánovacieho podkladu
28.05.2021
28.05.2021
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov