Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení „OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES"

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
11.05.2021
Sekcia územného rozvoja v spolupráci s navrhovateľom Slnečný vrch, s. r. o si dovoľuje pozvať verejnosť na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti dňa 26.5.2021 - viac informácii v Ozname.
26.05.2021
26.05.2021
Sekcia územného rozvoja