Zajtra: Polooblačno 20°C

Novela VZN č. 8/2019 o dočasnom parkovaní

Všeobecne záväzné nariadenia a Štatút hl.m.
08.06.2021
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - zverejnenie na úradnej tabuli
24.06.2021
08.06.2021
Sekcia dopravy-projektová kancelária