Zverejnenie Výzvy na podávanie žiadostí

Iné úradné oznamy
15.09.2021
Zverejnenie Výzvy na podávanie žiadostí v Podprograme 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave realizovaných vo verejnom záujme.
15.11.2021
15.11.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže