Oznam o preskúmaní UPNZ CMC Petržalka

Územné plánovanie a rozvoj
15.10.2021
Začatie preskúmania platného Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov Termín od 15.10.2021 do 30. 11.2021
01.12.2021
01.12.2021
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov