Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie kúpnych zmlúv

Zámery, verejné súťaže a dražby
22.11.2021
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave – mestskej časti Ružinov a Rača.
02.12.2021
02.12.2021
Sekcia nájomného bývania