Oznámenie: Verejné prerokovanie NÁVRHU ZADANIA Urbanistickej štúdie Pribinova-Zimný Prístav: 1. etapa Pribinova

Územné plánovanie a rozvoj
10.06.2022
Verejné prerokovanie NÁVRHU ZADANIA územnoplánovacieho podkladu
11.07.2022
10.06.2022
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov