Zajtra: Polooblačno 2°C

Oznámenie o začatí správneho konania

Verejné vyhlášky
16.05.2018
Zaradenie pozemnej komunikácie ulica Malokrasňanská do siete miestnych komunikácií III. triedy
31.05.2018
31.05.2018
Oddelenie dopravy