Zajtra: Polooblačno 2°C

Strip Mall – Panónska cesta – Južné Mesto – Zóna A – Bratislava Petržalka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
16.05.2018
Navrhovateľ South City Retail Park A1 s.r.o. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
30.05.2018
30.05.2018
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov