Zajtra: Polooblačno 2°C

BORY HOME III

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
15.05.2018
Navrhovateľ Bory Home, s.r.o. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
30.05.2018
30.05.2018
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov