Zajtra: Polooblačno 5°C

Novela VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenia
10.07.2018
Novela VZN č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy
25.07.2018
25.07.2018
Oddelenie životného prostredia