Zajtra: Zamračené 14°C

petícia za prerokovanie žiadosti na zámenu pozemkov Cirkevného zboru ECAV....

Iné úradné oznamy
08.08.2018
Petícia obyvateľov hlavného mesta za prerokovanie žiadosti na zámenu za účelom revitalizácie verejných plôch v okolí Nového evanjelického kostola na Legionárskej ulici a Račianskeho mýta v Bratislave.
15.08.2018
15.08.2018
Ústredná evidencia sťažností