Zajtra: Búrky s dažďom 18°C

Revitalizácia námestia a podzemné garáže na ul. I. Horvátha v Bratislave

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
08.08.2018
Okresný úrad Bratislava v odvolacom konaní rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. OÚ Bratislava, odbor opravných prostriedkov odvolanie proti Rozhodnutiu OÚ Bratislava zamieta a rozhodnutie potvrdzuje.
07.09.2018
07.09.2018
Oddelenie úzmeného plánovania