Zajtra: Polooblačno 5°C

Rekonštrukcia pyrolýznych pecí BA102 a BA105

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
09.10.2018
Navrhovateľ SLOVNAFT, a.s., predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
23.10.2018
23.10.2018
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov