Zajtra: Zamračené 22°C

Prevádzka KP a EH pri ČOV Petržalka, Rekonštrukcia budovy a linky

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
10.10.2018
Navrhovateľ BIOENERGY, a.s. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
24.10.2018
24.10.2018
Oddelenie úzmeného plánovania