Zajtra: Zamračené 22°C

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže DPB, a.s. o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohladávok (07)

Zámery, verejné súťaže a dražby
10.10.2018
Spoločnosť DPB, a.s., vyhlásila dňa 10.10.2018 obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok tretej osobe za odplatu č. OVS-PP-07/2018.
24.10.2018
24.10.2018
Oddelenie mestskej mobility