Zajtra: Polooblačno 11°C

Rozhodnutie - dodatočné povolenie

Verejné vyhlášky
19.10.2018
Záhradná chata - Devínske jazero, parc. č. 2692/4, k. ú. Devínska Nová Ves
05.11.2018
05.11.2018
Sekcia dopravy oddelenie dopravných povolení