Zajtra: Zamračené 17°C

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Stavebné povolenia
10.01.2019
Cyklotrasa, ulica Pri mlyne - Bratislava - Vajnory, objekt SO-01 Komunikácie a spevnené plochy
25.01.2019
25.01.2019
Špeciálny stavebný úrad