Zajtra: Zamračené 12°C

Oznámenie o začatí správneho konania

Verejné vyhlášky
11.01.2019
Výrub a výsadba drevín cestnej zelene Pri starom letisku, parc. č. 568, k. ú. Vajnory
28.01.2019
28.01.2019
Oddelenie dopravných povolení