Zajtra: Zamračené 17°C

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia

Stavebné povolenia
11.01.2019
Odkanalizovanie časti komunikácie Stará Vajnorská, objekt SO 101-00 Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov
26.01.2019
26.01.2019
Špeciálny stavebný úrad