Zajtra: Mierny dážď 20°C

Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
15.04.2019
Navrhovateľ Ubytovne s. r. o., Digital Park II. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
02.05.2019
02.05.2019
Oddelenie úzmeného plánovania