Zajtra: Zamračené 17°C

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením

Verejné vyhlášky
19.06.2019
Rýchlostná stena v km 5,000 - 6,300 R7 vľavo, k. ú. Jánošíková, 251 Protihluková stena v km 5,000-6,300 R7 vľavo
04.07.2019
04.07.2019
Oddelenie dopravy