Zajtra: Ľahké sneženie -0°C

Rozhodnutie č. SÚ-433/8207/2019/Du-8 - upovedomenie o podanom odvolaní

Verejné vyhlášky
13.08.2019
Výrobná hala s obchodmi a administratívou, ulica Svornosti, parc. č. 4385/6, k. ú. Podunajské Biskupice
28.08.2019
28.08.2019
Oddelenie dopravy