Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Navrhovateľ Duslo, a.s. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
09.09.2019
Intenzifikácia Sulfenaxov na 11 kton – časť: Zvýšenie účinnosti Clausovej jednotky v prevádzke Sulfenaxov, etapa I
23.09.2019
23.09.2019
Oddelenie úzmeného plánovania