Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Oznámenie verejnou vyhláškou

Životné prostredie, mestská zeleň
09.09.2019
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát
24.09.2019
24.09.2019
Oddelenie životného prostredia