Zajtra: Ľahký dážď 9°C

OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
11.09.2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po ukončení zisťovacieho konania rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti, ktorej navrhovateľom je Slnečný vrch, s.r.o., uvedená v predloženom zámere sa bude posudzovať.
11.10.2019
11.10.2019
Oddelenie úzmeného plánovania