Zajtra: Mierny dážď 20°C

Výzva a prerušenie územného konania, Optická sieť - INS FTTH BA v k. ú. Devínska Nová Ves

Verejné vyhlášky
08.10.2019
Optická sieť - INS FTTH BA - ulica Na Hriadkach, ulica Prímoravská, ulica Slovinec, ulica Na skale, ulica Pieskovcová, ulica Pod Lipovým, ulica Nám. 6. apríla, ulica Želiarska, ulica Eisnerova a ulica Podhorská, parc. č. 1734, k. ú. Devínska Nová Ves
23.10.2019
23.10.2019
Oddelenie dopravy