Zajtra: Mierny dážď 20°C

Upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu

Verejné vyhlášky
09.10.2019
Územné rozhodnutie, stavba FTTH, KBV, BD Vila na Kopci, p.č. 2864/37, k.ú. Karlova Ves
24.10.2019
24.10.2019
Oddelenie dopravy