Súbor už nie je zverejnený.

Rozhodnutie o umiestnení stavby, Green Park var. 3

Verejné vyhlášky
15.10.2019
Green Park var. 3 ,Bratislava - Petržalka, parc. č. 5199, k. ú. Petržalka, SO 01 Príprava územia
30.10.2019
30.10.2019
Sekcia dopravy oddelenie dopravných povolení