Zajtra: Búrky s dažďom 18°C

Oznámenie o začatí kolaudačného konania, MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba

Verejné vyhlášky
08.11.2019
MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba, parc. č. 4859/1, k. ú. Vinohrady, SO 01 Vodojem
25.11.2019
25.11.2019
Oddelenie dopravy