Zajtra: Búrky s dažďom 18°C

Rozhodnutie povoľuje zmenu v užívaní, Bytový dom, súp. č. 10989

Verejné vyhlášky
08.11.2019
Bytový dom, súp. č. 10989, Podunajská 28, parc. č. 5368/10, k. ú. Podunajské Biskupice
25.11.2019
25.11.2019
Oddelenie dopravy