Zajtra: Búrky s dažďom 18°C

Polyfunkčný objekt KOMINARCA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
08.11.2019
Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť, ktorej navrhovateľom je ACS Kominárska, s.r.o., uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať.
08.12.2019
08.12.2019
Oddelenie úzmeného plánovania