Zajtra: Ľahké sneženie -0°C

Výberové konanie na pozíciu – Pracovník na strojné a ručné čistenie komunikácií

Výberové konania a zamestnanie
29.11.2019
Výberové konanie na pozíciu – Pracovník na strojné a ručné čistenie komunikácií v oddelení správy komunikácií, referát Komunálneho podniku
13.12.2019
29.11.2019
Oddelenie ľudských zdrojov