Zajtra: Zamračené 10°C

ŽST Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
02.12.2019
Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti, ktorej navrhovateľom sú Železnice Slovenskej republiky Bratislava, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať.
01.01.2020
01.01.2020
Oddelenie úzmeného plánovania