Urbanistická štúdia brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Územné plánovanie a rozvoj
21.01.2020
Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacieho podkladu Urbanistická štúdia brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy od 21. 01. 2020 do 29. 02. 2020.
29.02.2020
29.02.2020
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov