Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Výberové konanie na pozíciu Odborný terénny pracovník/čka pre mladých ľudí

Výberové konania a zamestnanie
13.02.2020
Výberové konanie na pozíciu Odborný terénny pracovník/čka pre mladých ľudí v mestskom terénnom programe v oddelení sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
13.03.2020
13.02.2020
Oddelenie ľudských zdrojov