Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Obytný súbor Lamač

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
13.02.2020
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po ukončení zisťovacieho konania rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti „Obytný súbor Lamač”, ktorej navrhovateľom je Bory Home s.r.o., uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať.
14.03.2020
13.02.2020
Oddelenie úzmeného plánovania