Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS097/11

Dražba
26.03.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS097/11-Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č 3995
14.05.2020
14.05.2020
Oddelenie miestnych daní a poplatkov