Zajtra: Jasno 10°C

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS096/13

Dražba
26.03.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS096/13-Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č.3995
14.05.2020
26.03.2020
Oddelenie miestnych daní a poplatkov