Zajtra: Zamračené 14°C

Rekonštrukcia Eszterházyho paláca

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
21.05.2020
Navrhovateľ Raiffeisen Property Estate s.r.o. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
04.06.2020
21.05.2020
Oddelenie úzmeného plánovania