Zajtra: Zamračené 14°C

Monitorovací systém prístavov

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
21.05.2020
Navrhovateľ Verejné prístavy, a. s. predložil zámer.
11.06.2020
21.05.2020
Oddelenie úzmeného plánovania