Zajtra: Zamračené 14°C

Ložisko nevyhradeného nerastu D4 Dekanské

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
22.05.2020
Ministerstvo životného prostredia SR po vykonaní konania o podnete navrhovanej činnosti rozhodlo, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať.
22.06.2020
22.05.2020
Oddelenie úzmeného plánovania