Zajtra: Polooblačno 17°C

Rozhodnutie, zamieta odvolanie a napadnuté rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2020/24155/KVJ zo dňa 16.03.2020 potvrdzuje

Verejné vyhlášky
26.06.2020
NN prípojky a NN rozvody, parc. č. 3609/14, k. ú. Dúbravka
13.07.2020
26.06.2020
Oddelenie dopravy