Zajtra: Polooblačno 17°C

Oznámenie o začatí konania o uložení povinnosti

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
29.06.2020
Oznámenie o začatí konania o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia v k.ú. Trnávka, mesto Bratislava – Ružinov a v k.ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji v lokalite areálu spoločnosti ABASK RECYCLING s.r.o.
14.07.2020
29.06.2020
Oddelenie úzmeného plánovania