Zajtra: Búrky s dažďom 18°C

Rozhodnutie povoľuje zmenu stavby, Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz, k. ú. Nivy

Verejné vyhlášky
31.07.2020
Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz, k. ú. Nivy, 555-00 Preložka vodovodu 2x DN 1000 v km 0,400 R7
14.08.2020
31.07.2020
Oddelenie dopravy