Zajtra: Polooblačno 16°C

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy

Všeobecne záväzné nariadenia
16.09.2020
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy
22.10.2020
16.09.2020
Oddelenie miestnych daní a poplatkov