Zajtra: Zamračené 10°C

zverejnenie VZN 7/2020

Všeobecne záväzné nariadenia
16.10.2020
Zverejnenie VZN 7/2020, ktorým a vyhlasuje záväzná časť ZaD06 územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
02.11.2020
16.10.2020
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov