Zajtra: Zamračené 10°C

Denné hlásenie 16.10.2020_Komunálny podnik

Údržba komunikácií
16.10.2020
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom dňa 16.10.2020
31.12.2020
16.10.2020
Oddelenie správy komunikácií