Zajtra: Zamračené 10°C

Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - úprava počtu parkovacích miest

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
16.10.2020
Navrhovateľ Smart City Centre, s. r. o. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
30.10.2020
16.10.2020
Sekcia územného plánovania